Selasa, 16 Juli 2013

TUJUH LATIFAH QODIRIYAH WANAGSHABANDIYAH

1. Latifah AL – QALB warnanya merah /nabi IBRAHIM , letaknya : 2 jari bawah tete’ kiri Nafsu yang ada padanya adalah : AL – LAUMU mencaci
1. AL – HAWA : keinginan
2. AL – MAKR : berbuat keonaran
3. AL – ‘UJB : ujub
4. AL – GHIBAH : menceritakan kejelekan orang lain
5. AR – RIYA : beramal ingin kelihatan
6. AD – DZULM : aniaya
7. AL – KIZB : dusta
8. AL – GAFLAH : lupa

 2.LATIFAH AR – RUHI warnanya merah , letaknya : 2 jari bawah tete’ kanan Adapun nafsu yang bersarang padanya adalah nafsu AL – MULHIMAH,selengkapnya nafsu yang mengiringinya adalah :
 1. AS – SAKHAWAH : sifat dermawan
 2. AL – QONA’AH : merasa puas dengan apa yang ada
 3. AL – HILM : murah hati 4. AT – TAWADHU : rendah hati
 5. AT – TAUBAH : kembali kepada ALLAH
 6. AS – SABR : sabar
 7. AT – TAHAMMULU : menahan diri

 3.LATIFAH AS – SIRR warnanya putih/nabi musa , letaknya : 2 jari atas tete’ kiri Nafsu yang ada padanya adalah nafsu AL – MUTHMAINNAH , pasukannya :
1. AL – JUD : suka berbagi
2. AT – TAWAKAL : berserah diri pada ALLAH
3. AL – IBADAH
4. AS – SYUKR : berterimakasih
5. AR – RIDHA : rela terhadap ketentuan ALLAH
6. AL – KHOSYAH : takut melawan larangan ALLAH

 4.LATIFAH AL – KHAFI warnanya hijau/ nabi ISA , letaknya : 2 jari tete’ kanan atas Nafsu yang bertempat padanya adalah nafsu AL – MARDIYAH , pasukannya :
1. KHUSN AL – KHULQ : sikap yang baik
2. TARKU MA SIWALLAH : meninggalkan segala sesuatu selain ALLAH
3. AL – LUTFBI AL – KHALQ : lemah lembut kepada – kepada makhluk
4. AL – HAML’ALA S – SALAH : senantiasa mengajak kepada kemaslahatan
5. AS – SAFH’AN DZUNUB AL – GHAIR : memaafkan terhadap kesalahan orang lain
6. AL – MAIL BI AL – KHALQ : simpatik kepada sesama makhluk
7. AL – HUB ILA AL – KHALQ : cinta kepada makhluk

 5.LATIFAH AL – AKHFA warnanya hitam/nabi MUHAMMAD saw , letaknya : tengah’’ dada Nafsu yang ada padanya adalah nafsu AL – KAMILAH , pasukannya :
1. ‘ ILM AL – YAQIN
2. ‘ AIN AL – YAQIN
3. ‘ HAQ AL – YAQIN

 6.LATIFAH AN – NAFSI warnanya biru terang (sifat jelek) , letaknya : diantara kening & diantara alis mata Nafsu yang ada padanya adalah nafsu AL – AMARAH , pasukannya :
1. AL – BUKHL : kikir
2. AL – HIRS : tamak / loba
3. AL – HASAD : dengki 4. AL – JAHL : bodoh
5. AL – KIBR : sombong
6. AS – SYAKHAWAH : nafsu biologis
7. AL – GADAB : marah

 7.LATIFAH AL – QOLAB warnanya bening , letaknya : dari ujung rambut sampai ujung kaki Nafsu yang bertempat padanya adalah nafsu RODIYAH , pasukannya :
1. AL – KARAM : mulia
2. AZ – ZUHD : meninggalkan kemewahan
3. AL – IKHLAS : iklas
4. AL – WARA : bersikap hati – hati
5. AR – RIYADOH : berlatih ruhani
6. AL – WAFA : menepati janji

Tidak ada komentar:

Posting Komentar